Jesenná roadshow 3D tlače a 3D skenovania

napísal (počet komentárov: 0)

Centrum 3D technológií TF (C3DT), Ústav konštruovania a strojárskych technológií (ÚKST) v spolupráci s firmou ADMASYS zorganizoval dňa 20.10.2022 v Kongresovej sále Výskumného centra AgroBioTech (VC ABT) informačné podujatie k technológiám aditívnej výroby a 3D skenovania v rámci jesennej roadshow 3D technológií.

Pozvanie prijali štyri desiatky účastníkov z takmer 30 organizácií priemyslu, výskumu a vzdelávania, ako aj študenti TF v príslušných predmetoch Progresívne výrobné technológie a Metrológia v riadení kvality. Podujatie otvoril príhovorom prodekan TF doc. Ján Kosiba, PhD., ktorý vyjadril podporu konania takýchto podujatí cielených na zvýšenie spolupráce medzi fakultou a výrobnými organizáciami. Program zahŕňal odborné prednášky zástupcov firmy ADMASYS na tému princípov, zariadení a aplikácie najčastejšie využívaných technológií 3D tlače a 3D skenovania v priemysle, výskume a vzdelávaní, doplnené výstavou a ukážkami zariadení pre tieto technológie.

Činnosť Centra 3D technológií (ÚKST) predstavil Ing. Róbert Drlička, PhD., ktorý informoval o výskumno-vzdelávacom zameraní pracoviska a z toho vyplývajúcich možností kooperácie s priemyslom. S príkladom praktickej aplikácie 3D technológií v praxi vystúpili zástupcovia spoločnosti eRobots, ktorý predstavili využitie aditívnej výroby od prototypovania až po sériovú výrobu.

V rámci diskusie prejavili živý záujem aj študenti, ktorí sa najviac zaujímali o využitie 3D technológií v podmienkach domácich dielní. Veríme, že podujatie prispelo k rozšíreniu poznatkov o uvedených technológiách a zvýšeniu ich využívania vo výskume, vzdelávaní a technickej praxi.

Ísť späť