Exkurzia vo Firme Menzi Muck Slovakia a.s.

napísal (počet komentárov: 0)

Katedra Kvality a strojárskych technológii TF SPU v Nitre zorganizovala na konci novembra pre svojich študentov 2. ročníka študujúcich v študijných programoch Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách a Výrobné technológie pre automobilový priemysel exkurziu vo Firme Menzi Muck Slovakia a.s. Exkurzia bola koncipovaná ako súčasť edukačného procesu predmetu T15-0097-B Strojárska technológia.

Firma Menzi Muck Slovakia bola založená v roku 2000 ako dcérska spoločnosť Firmy Menzi Muck AG, so sídlom v regióne St. Galler Rheintal, vo Švajčiarsku, ktorá je celosvetovým výrobcom rovnomenného mobilného kráčajúceho rýpadla už viac ako 50 rokov. Názov «Menzi Muck» je v súčasnosti synonymom tohto typu strojov. Výrobný proces Firmy Menzi Muck Slovakia pokrýva celé spektrum prác, ako je rezanie, ohýbanie, pieskovanie, zváranie, mechanické opracovanie, montáž, kontrola a lakovanie jednotlivých komponentov vyrobených z rôznych kovových materiálov. Študenti mali možnosť oboznámiť sa s jednotlivými procesmi výroby, ktoré boli spojené i s podrobným výkladom zamestnancov firmy. Exkurzie sa zúčastnilo 72 študentov technickej fakulty SPU spolu s pedagógmi Ing. Ivanom Kováčom, PhD. a Ing. Pavlom Polákom, PhD. Hlavným cieľom exkurzie bolo overenie si teoreticky nadobudnutých vedomosti v praxi, čím bola reálne uskutočnená myšlienka prepojenia teórie s praxou.

Druhý termín exkurzie je naplánovaný na 5.decembra 2019.

Ing. Pavel Polák, PhD.

Späť