Dekan Technickej fakulty prevzal ocenenia

napísal (počet komentárov: 0)

Na konci novembra sa konalo zasadnutie Vedeckej rady TF SPU v Nitre. Dekan TF ČZU v Prahe doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D. odovzdal cenu rektora ČZU v Prahe Technickej fakulte SPU v Nitre za dlhoročnú spoluprácu a podiel na rozvoji ČZU. Cenu prevzal predseda Vedeckej rady TF a dekan TF prof. Ing. Roman Gálik, PhD.

Zároveň Dr.h.c. prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. informoval členov VR, že Mendelova univerzita v Brne spolu s Ústavom zemědělské, potravinářské a environmentální techniky AF, na ktorom pôsobí, oslavuje tento rok 100 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti vyzdvihol dlhoročnú spoluprácu medzi ústavom a výraznými osobnosťami TF SPU v Nitre – prorektorom SPU a emeritným dekanom TF prof. Ing. Zdenkom Tkáčom, PhD. a dekanom TF prof. Ing. Romanom Gálikom, PhD. Menovaným odovzdal medailu Agronomickej fakulty Mendelovej univerzity v Brne za prínos pre rozvoj vedy a vzdelávania a šírenie dobrého mena fakulty.

Späť