Študijný program riadiace systémy vo výrobnej technike s akreditáciou EUR-ACE

napísal (počet komentárov: 0)

V dňoch 5. a 6. decembra 2019 prebehla na pôde Technickej fakulty akreditácia študijných programov riadiace systémy vo výrobnej technike (bakalársky a inžiniersky stupeň) v rámci akreditácie EUR-ACE.

Od 1. januára 2020 je študijný program riadiace systémy vo výrobnej technike akreditovaný v rámci systému EUR-ACE. Značka EUR-ACE garantuje študentom, že študijný program ktorý študujú, resp. absolvovali, spĺňa najvyššie európske štandardy kvality. Získavajú ľahšie možnosti mobility v rámci EÚ ako študenti i ako kvalifikovaní inžinieri. Ich získaná akademická kvalifikácia je uznávaná autorizovanou agentúrou. Bližšie informácie na stránke www. eurace.sk  

Ísť späť