Časopis Acta Technologica Agriculturae indexovaný vo Web of Science

napísal (počet komentárov: 0)

Medzinárodný vedecký časopis Acta Technologica Agriculturae je od roku 2019 indexovaný v databáze Web of Science Core Collection – Emerging Sources Citation Index (ESCI). V databáze sú zaradené príspevky časopisu od roku 2017.

Časopis je publikovaný ako vedecký časopis od roku 1998 a venuje sa problematike techniky so zameraním na strojárstvo, poľnohospodárske a biologické vedy a materiály. Vychádza elektronicky aj v tlačenej forme štvrťročne, a to v mesiacoch marec, jún, september a december, pričom v priemere je publikovaných 24 príspevkov ročne. Všetky príspevky sú publikované v anglickom jazyku a recenzovanie prebieha anonymným spôsobom (double-blind peer review). Medzinárodnú redakčnú radu tvoria členovia pochádzajúci z Európy, Ázie, Ameriky a Austrálie.

Od roku 2013 sa všetky príspevky časopisu zasielajú do vydavateľstva DeGruyter/Sciendo. Od roku 2015 je časopis indexovaný v databáze Scopus.

Webová stránka časopisu: https://content.sciendo.com/view/journals/ata/ata-overview.xml

Ísť späť