Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V dňoch 15. a 16. októbra 2018 sa na Technickej fakulte SPU v Nitre uskutočnilo úvodné stretnutie projektu Erasmus+ s názvom Biz4Fun - Let’s have fun with the business start-up.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Zámerom projektu Apihealth je navrhnúť vzdelávacie osnovy, založené na apiterapii a včelích produktoch a vytvoriť úplne aktualizované vzdelávacie materiály, zamerané na využívanie včelích produktov v alternatívnej medicíne a následne umožniť zvyšovať príjmy včelárov prostredníctvom využitia včelích výrobkov v alternatívnej medicíne.

vložil: Ing. Ján Csillag

V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít 2018 rektorka SPU doc. Klaudia Halászová ocenila študentov, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, úspechy vo vedeckej práci, v športovej alebo kultúrnej činnosti a svojimi aktivitami vzorne reprezentovali Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre. Za našu fakultu ocenili Bc. Patríciu Feriancovú (2. roč. inž. št.), Bc. Mareka Mojžiša (2. roč. inž. št.) a Ing. Matúša Bilčíka (2. roč. dokt. št.).

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Osmičkové roky sa nezmazateľne zapísali aj do pamäte absolventov denného štúdia na Mechanizačnej fakulte z roku 1988. V posledný októbrový piatok sa stretli na akademickej pôde SPU, aby si opäť zaspomínali na študentské časy v meste pod Zoborom, pochválili sa životnými úspechmi, obnovili pretrhnuté kontakty.

vložil: Ing. Ján Csillag

Slávnostnými imatrikuláciami 216-tich študentov denného bakalárskeho štúdia Technickej fakulty sa konala v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Odštartovala tak imatrikulačný týždeň.