Ergonómia – výberová prednáška

napísal

Výberová prednáška v predmete Ergonómia - názov: ERGONÓMIA V PRIEMYSELNEJ PRAXI

Termín: štvrtok 1. 4. 2021

Čas: 9:00 – 10:30    MS Teams

 

Prednášajú pracovníci:

CEIT, a.s. (Creativity; Exceilence; Innovation; Teamwork), Žilina;

SES, o.z. (Slovenská Ergonomická Spoločnosť);

KPI, SjF, UNIZA  (Katedra priemyselného inžinierstva, Strojnícka fakulta Žilinská univerzita v Žiline).

 

Vybrané témy:

  • Slovenská ergonomická spoločnosť, poslanie a aktivity – Ing. Gašová Martina, PhD. (SES, o.z., CEIT, a.s.)
  • Priemyselná ergonómia – praktické riešenia – Ing. Kramárová Miroslava, PhD. (CEIT, a.s.,
    SES, o.z.)
  • Metódy CERAA a CERAA Glove – Ing. Bigošová Eleonóra (KPI, SjF UNIZA, CEIT, a.s.)
  • Výskum v oblasti dynamizácie sedu – Ing. Bigošová Eleonóra (KPI, SjF UNIZA, CEIT, a.s.)
  • Zlepšovanie pracovného prostredia znižovaním hlučnosti – Ing. Ďungel Ján, PhD. (CEIT, a.s.)

 

Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a87371a5cd6c14b249367218582ac8820%40thread.tacv2/1617003875699?context=%7b%22Tid%22%3a%2255801aee-cccb-46c5-880c-d6f6c4603f42%22%2c%22Oid%22%3a%22e683c4f6-391f-442a-9857-fc642ef4551d%22%7d

 

Kontakt:

Prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.;

Ing. Marek Barát, PhD.

Katedra strojov a výrobných biosystémov, Technická fakulta SPU v Nitre

 

Ing. Martina GAŠOVÁ, PhD.

ergonóm / ergonomist

CEIT, a.s. ;

Univerzitná 8661/6A  |  010 08  Žilina  |  Slovak Republic

mobil: +421 (0)918 826 497  | e-mail: martina.gasova@ceitgroup.eu

web: www.ceitgroup.eu

Ísť späť