Kontakt

 

Ing. Katarína Kollárová, PhD.

Prodekanka pre zahraničné vzťahy a projekty

Email: Katarina.Kollarova@uniag.sk

ÚRADNÉ HODINY

Utorok                          9:00 - 11:00

Streda                          9:00 - 11:00

Štvrtok                          9:00 - 11:00