Vzdelávacie projekty – medzinárodné

CEEPUS:
Názov projektu:  Renewable Energy Sources
Označenie projektu:  CIII-SK-0405-08-1718
Koordinátor: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Doba riešenia: 2017 – 2018
 
Názov projektu:  Engineering as Communication Language in Europe
Označenie projektu:  CIII-SK- 0701-05-1718
Koordinátor: Politechnica Koszalinska, Poľsko, za TF: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD
Doba riešenia: 2017 - 2018
 
ERASMUS PLUS KA2 - Strategic Partnerships
Názov projektu:  Therapeutic Effects of Apitherapy in Higher Education
Označenie projektu:  2017-1-TR01-KA203-045990
Koordinátor: Çanakkale Onsekiz Mart University, Turecko, za TF: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Doba riešenia: 2017 - 2019
 
Názov projektu: Improving the Professional Development Opportunities in the Apitherapy Sector in Terms of Health (APIHEALTH)
Označenie projektu: 2018-1-SK-KA204-046285
Koordinátor: Agroinštitút Nitra, š.p., za TF: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD
Doba riešenia: 2018 – 2020
 
Názov projektu: Let's Have Fun with the Business Start-up
Označenie projektu: 2018-1-SK01-KA202-046271
Koordinátor: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD
Doba riešenia: 2018 - 2020
 
ERASMUS PLUS KA2 - Capacity Building in the Field of Higher Education
Názov projektu: Virtual Reality as an Innovative and Immersive Learning Tools for HEIs in Palestine
Označenie projektu: 585772-EPP-1-2017-1-PS-EPPKA2-CBHE-JP
Koordinátor: Al-Istiqlal University, Jericho, Palestína, za TF: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD
Doba riešenia: 2017 - 2020
 
Názov projektu: Fostering Internationalisation in AgRicultural Engineering in Iran and Russia
Označenie projektu: 585596-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP
Koordinátor: Technische Universität Ilmenau, Ilmenau, Nemecko, za SPU: dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., za TF: doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.
Doba riešenia: 2017 – 2020
 
ERASMUS PLUS KA3 - Support for Policy Reform
Názov projektu: Smart Entrepreneurial Education and Training in Digital Farming
Označenie projektu: 597837-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA3-VET-JQ
Koordinátor: Umbraflor Azienda Vivaistica Regionale, Taliansko, za TF: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD
Doba riešenia: 2018 - 2020
 
INTERNATIONAL VISEGRAD FUND
Názov projektu: V4-WB6 Incubator for Digital Farming
Označenie projektu: 21810128
Koordinátor: Rural Association Support Programme, Albánsko, za TF: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD
Doba riešenia: 2018 - 2019
 
Názov projektu: Creating a Platform to Address the Techniques Used in Agriculture and Economic Groundwater Mngmt
Označenie projektu: 21730049
Koordinátor: Mendel University in Brno, za TF: prof. h. c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD
Doba riešenia: 2018 - 2019

Vzdelávacie projekty – domáce

KEGA

Názov projektu:  Tvorba vysokoškolskej učebnice Technika a technológie spracovania odpadov  v multimediálnom edukačnom priestore
Označenie projektu:  023SPU-4/2018
Koordinátor: prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Doba riešenia: 2018 - 2020
 
Názov projektu:  Multimediálna učebnica fyziky pre technikov
Označenie projektu:  017SPU-4/2017
Koordinátor: doc. Ing. Monika Božiková, PhD.
Doba riešenia: 2017 - 2020
 
Názov projektu:  Inovácia výučby predmetov so zameraním na manažérstvo kvality, obrábanie kovov a metrológiu v interakcii na požiadavky praxe
Označenie projektu:  039SPU-4/2017
Koordinátor: doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.
Doba riešenia: 2017  - 2020
 
Názov projektu:  Nové formy a metódy výučby v oblasti bezpečnosti strojových zariadení
Označenie projektu:  008TU Z-4/2016
Koordinátor: doc. Ing. Miroslava Dado, PhD., TU Zvolen   
Koordinárot na TF: doc. Ing. Martin Kotus, PhD.
Doba riešenia: 2016 - 2018

GA SPU

Názov projektu:  Laboratórne skúšky a analýzy ekologických mazív používaných v poľnohospodárskej technike
Označenie projektu:  09-GA SPU-17
Koordinátor: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
Doba riešenia:  2017 - 2018
 
Názov projektu:  Termická analýza vybraných zložiek triedeného odpadu
Označenie projektu: 10-GA SPU-17
Koordinátor: Mgr. Daniela Kunecová, PhD.
Doba riešenia: 2017 - 2018
 
Názov projektu:  Zlepšenie bezpečnosti a zvýšenie kvality výrobného procesu a vyrábaných produktov v externej organizácii
Označenie projektu:  09-GA SPU-16
Koordinátor: Ing. Marián Bujna, PhD.
Doba riešenia: 2016 - 2018

Slovak AID

Názov projektu:  Rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v Albánsku
Označenie projektu:  SAMRS/CETIR/127/393/2018 – 16/4/2018-SAMRS
Koordinátor: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Doba riešenia:  2018 - 2018