Výskumné projekty – medzinárodné

COST
Názov projektu: Ammonia and Greenhouse Gases Emissions from Animal Production Buildings
Označenie projektu: OC-2016-1-20654
Koordinátor: Aarhus University, Dánsko, za TF: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Doba riešenia: 2017 - 2021
 
INTERREG EUROPE
Názov projektu: Regional Circular Economy Models and Best Available Technologies for Biological Streams
Označenie projektu: PGI01963 BIOREGIO
Koordinátor: Lahti University of Applied Sciences, Fínsko, za SPU: prof. Ing. Eleonóra Marišová, PhD., za TF: Ing. Katarína Kollárová, PhD.
Doba riešenia: 2017 - 2021
 
INTERREG - DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME
Názov projektu:  Mobilising Institutional Learning for Better Exploitation of Research and Innovation for the Circular Economy
Označenie projektu: DPP-1-349-1.1
Koordinátor: Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, Slovinsko,
za TF: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Doba riešenia: 2016 – 2019
 
Názov projektu:  Transnational Cooperation to Transform Knowledge into Marketable Products and Services for the Danubian Sustainable Society of Tomorrow
Označenie projektu: DTP1-1-072-1.1
Koordinátor: Steinbeis Innovation gGmbH, Steinbeis-Europe-Center, Nemecko, za SPU: dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., za TF: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Doba riešenia: 2017 – 2019

 

Výskumné projekty – domáce

Názov projektu:  Výskum alternatívnych navigačných algoritmov na riadenie autonómnych robotov
Označenie projektu: 1/0720/18
Koordinátor: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Doba riešenia: 2018 - 2020
 
Názov projektu:  Aplikovaný výskum ekologických  nositeľov energie v poľnohospodárskej, lesníckej a dopravnej technike
Označenie projektu: 1/0155/18
Koordinátor: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Doba riešenia: 2018 - 2020
 
Názov projektu:  Štúdium vplyvu technologických parametrov povrchových vrstiev poľnohospodárskej a lesníckej techniky na kvalitatívne parametre, bezpečnosť a environmentálnu prijateľnosť
Označenie projektu: 1/0718/17
Koordinátor: doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.
Doba riešenia: 2017 - 2020
 
Názov projektu:  Sledovanie vplyvu ekologických palív získaných z poľnohospodárskej produkcie a prímesí do uhľovodíkových palív na technické a ekologické parametre spaľovacích motorov používaných v poľnohospodárskej a dopravnej technike
Označenie projektu:  1/0464/17
Koordinátor: prof. Ing. Zdenko Tkáč. PhD.
Doba riešenia: 2017 - 2019
 
OPVV
Názov projektu:  Hodnotenie zdravotného stavu ekosystému
Označenie projektu:  313011B682
Koordinátor: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Doba riešenia: 2017 - 2023