Výskum európskeho projektu FoodRUs zameraného na hľadanie inovatívnych riešení

napísal

Chceli by sme Vás požiadať o účasť na výskume európskeho projektu FoodRUs zameraného na hľadanie inovatívnych riešení pre prevenciu plytvania potravinami, v rámci ktorého sme pripravili krátky online dotazník: https://app.redjade.net/surveys/bcc/FoodursSlovak

Vyplnením tohto dotazníka výrazne prispejete k lepšiemu chápaniu stravovacích návykov a spotrebiteľského správania, ktoré by mohlo viesť k plytvaniu. Dotazníkový prieskum je anonymný a získané údaje budú použité výlučne na výskumné účely.  Vyplnenie Vám zaberie 10 - 15 minút.  Každé Vaše zdieľanie dotazníka pomôže k získaniu kvalitnejších dát a adresnosti záverov.  

Ďakujeme Vám za účasť a Váš čas !

Výskumný tím FOODRUS (SPU v Nitre, Free Food,o.z., NewEdu n.o., TBS a.s.)

Ísť späť