Vyhlásenie volieb do AS TF SPU v Nitre na nové funkčné obdobie

napísal

Akademický senát Technickej fakulty SPU v Nitre na svojim zasadnutí dňa 9. 7. 2018 schválil uznesenie, ktorým boli vyhlásené voľby do AS TF SPU v Nitre na nové funkčné obdobie (2018 – 2022)

Voľby do zamestnaneckej časti AS TF sa uskutočnia dňa 10. 10. 2018 (streda) v čase od 730 do 1500 h v zasadačke D-TF na 1. poschodí. V prípade neplatnosti volieb je stanovený termín opakovania volieb na 17. 10. 2018 (streda) v čase od 730 do 1500 h v zasadačke D-TF na 1. poschodí.

Voľby do študentskej časti AS TF sa uskutočnia dňa 10. 10. 2018 (streda) v čase od 730 do 1500
vo vestibule pavilónu MF na 1. poschodí. V prípade neplatnosti volieb je stanovený termín opakovania volieb na 17. 10. 2018 (streda) v čase od 730 do 1500 h vo vestibule pavilónu MF na
1. poschodí.

Voľby sa konajú v súlade s platnou legislatívou, pravidlá volieb upravujú Zásady volieb do Akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre. Priebeh volieb organizačne zabezpečuje Fakultná zamestnanecká volebná komisia (FZVK), resp. Fakultná študentská volebná komisia (FŠVK).

 
 

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.

predsedníčka AS TF SPU v Nitre

 

Prílohy:

Ísť späť