Vedecký seminár (pre) doktorandov

napísal

Pozývame Vás na „Vedecký seminár (pre) doktorandov“, ktorý sa uskutoční online prostredníctvom MS Teams dňa 15. 1. 2021 o 9:00 h.

Program seminára:

1) Otvorenie
2) Veda v kontexte doktorandského štúdia
3) Ako publikovať v indexovaných časopisoch
4) Diskusia
5) Záver

PDF Pozvánka

Ísť späť