Vedecký seminár doktorandov

napísal

Pozývame Vás na „Vedecký seminár doktorandov“, ktorý sa uskutoční dňa 8. 11. 2019 o 9:00 h v miestnosti MF-24 v  rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Seminár je určený pre doktorandov TF, ich školiteľov a ďalších záujemcov z katedier.

PROGRAM

Ísť späť