Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vytvára podmienky pre uplatnenie absolventov vysokých škôl technického zamerania

napísal

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy  pre oblasť technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody v súčasnosti vytvára podmienky pre uplatnenie absolventov vysokých škôl technického zamerania -  možnosť stať sa súčasťou tímu odborníkov v oblasti normalizácie, metrológie a skúšobníctva. Viac info v plagáte.

 

Späť