Štipendium DBU do Nemeckej spolkovej republiky pre absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia

napísal

Štipendium poskytuje Nemecká nadácia pre životné prostredie - Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) a je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách s akýmkoľvek zameraním. Jediným obmedzením je zameranie/špecializácia študenta na environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika....).
Štipendium umožní záujemcom zo SR 6-12 mesačný pobyt v Nemecku a to vo firme, výskumnom ústave, na univerzite...

Bližšie informácie možno nájsť na stránke: http://dbu.de/2600.html

Online prihlášky je možné podávať od 1.5.2016 do 1.8.2016.  Nástup na stáž je od 1.2.2017.

Prihlášku môžu poslať i študenti, ktorí ukončia Mgr., Ing. štúdium najneskôr do 30.7.2016 a všetci absolventi z posledných troch rokov.
V súčasnosti je zástupcom DBU pre Slovensko RNDr. Martin LABUDA, PhD.

RNDr. Martin LABUDA, PhD.
Department of Landscape Ecology
Faculty of Natural Sciences
Comenius University
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
SLOVAKIA
Phone: +421 2 60296589
Fax:      +421 2 60296703
Mobil:  +421 949 647657

Späť