Politika kvality EÚ v podmienkach Slovenskej republiky

napísal

Milí priatelia vidieka.

Počuli ste už o Politike kvality EÚ zameranej na ochranu názvov poľnohospodárskych výrobkov a potravín s cieľom podporiť ich jedinečné vlastnosti spojené s ich geografickým pôvodom a tradíciami.

👉Registrované výrobky musia spĺňať určité kvalitatívne parametre, ktoré ich odlišujú od ostatných obdobných výrobkov svojimi presne definovanými požiadavkami na ich surovinové zloženie a technologický postup výroby.

👏Radi uvítame aj Váš názor na aplikáciu Politiky kvality EÚ v podmienkach Slovenskej republiky.

👍Jednou z foriem, ako môžete prispieť do diskusie je dotazník zameraný na prieskum názorov o uplatňovaní Politiky kvality EÚ na Slovensku.

✅🇸🇰 Ak Vás téma zaujíma podrobnejšie, radi Vás privítame v našich pracovných skupinách. Viac informácií nájdete na stránkach projektu www.polirural.eu alebo na Zuzana.Palkova@uniag.sk

Do dotazníkového prieskumu sa môžete zapojiť tu 👉 https://forms.gle/vkZ3V2C8DvkT8H5L6

Späť