Medzinárodná študentská vedecká konferencia

napísal

RECENT ADVANCES IN AGRICULTURE, MECHANICAL ENGINEERING AND WASTE POLICY

Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve

25. 4. -  26. 4. 2017

Klikni pre viac info...

Späť