Erasmus +

vložil: Ing. Ján Csillag

Prihlás sa na výmenný študijný pobyt pod vedením spoločnosti Muehlbauer Group pre študentov posledného ročníka bakalárskeho a inžinierskeho štúdia Technickej fakulty SPU v Nitre.

Erasmus + výmenný študijný pobyt Muehlbauer Group 2019/2020

Späť