Dekan Technickej fakulty oznamuje

napísal

Dekan Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre oznamuje, že dňa

8. novembra 2016 o 9.00 hod. v priestoroch  veľkej zasadačky TF SPU v Nitre, pavilón MF, IV. poschodie prednesie Ing. Juraj Jablonický, PhD., odborný asistent Katedry dopravy a manipulácie TF SPU v Nitre, habilitačnú prednášku na tému: „Skúšky spaľovacích motorov“ v odbore 5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia a bude obhajovať habilitačnú prácu s  názvom „Hodnotenie technických a ekologických parametrov spaľovacieho motora pri použití alternatívnych palív“,

8. novembra 2016 o 11.00 hod. v priestoroch  veľkej zasadačky TF SPU v Nitre, pavilón MF, IV. poschodie prednesie Ing. Jozef Krilek, PhD., odborný asistent Katedry environmentálnej a lesníckej techniky, FEVT, TU vo Zvolene, habilitačnú prednášku na tému: „Sekacie stroje na spracovanie dendromasy v lesnom hospodárstve“ v odbore 6.1.14 Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby a bude obhajovať habilitačnú prácu s  názvom „Výskum sekacích mechanizmov na dezintegráciu lesných zvyškov v lesnom  hospodárstve“,

9. novembra  2016 o 8.30 hod. v priestoroch  veľkej zasadačky TF SPU v Nitre, pavilón MF, IV. poschodie prednesie doc. Ing. Pavol Findura, PhD., docent Katedry strojov a výrobných biosystémov TF SPU v Nitre, inauguračnú prednášku na tému: „Analýza trendov zdokonaľovania sejby hustosiatych plodín“ v odbore 6.1.14 Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby.

27. októbra 2016 (štvrtok) o 10,00 h v zasadacej miestnosti Technickej fakulty SPU v Nitre (TF SPU v Nitre 4. poschodie) bude Ing. Michal Adamik, doktorand na Katedre kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre, v študijnom odbore 5.2.57 Kvalita produkcie obhajovať dizertačnú prácu na tému: „Vplyv parametrov vysokorýchlostného obrábania na kvalitu obrobených povrchov“.

Späť