Štipendijný program MIRAI

napísal

Veľvyslanectvo Japonska v SR vyhlasuje výberové konanie na dva turnusy programu MIRAI, ktorý je krátkodobým programom pre mladých ľudí, študentov VŠ z Európy, Strednej Ázie a Kaukazu, ktorí študujú v odboroch politika, bezpečnostná politika, ekonómia, medzinárodné vzťahy, ázijské štúdiá, japonológia alebo v iných súvisiacich odboroch prostredníctvom JICE/EFIL.

Názov programu "MIRAI - 未来" môžeme preložiť ako "budúcnosť". Ministerstvo zahraničných vecí Japonska dúfa, že program podporí vzájomné porozumenie, intelektuálne diskusie účastníkov a pomôže vybudovať silné kontakty medzi budúcimi lídrami ako Japonska, tak i mnohých krajín sveta.

Záujemcovia zo Slovenskej republiky sa môžu uchádzať priamo prostredníctvom doleuvedeného e-odkazu o účasť v skupine 3 a 5. Po zaslaní elektronickej prihlášky sa následne budú vybraní uchádzači musieť osobne zúčastniť výberového konania v priestoroch Veľvyslanectva Japonska v SR (Hlavné námestie 2, Bratislava).

Skupina 3 (Téma: Ekonómia a biznis) v termíne 10. - 19. december 2019 (uzávierka: 15. október 2019) 

Skupina 5 (Téma: Veda a technika) v termíne 3. - 11. marec 2020 (uzávierka: 20. január 2020

Prihlášky je nutné podať online prostredníctvom linku: 

https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mftj-lbmcof-44a4691f325629c254b1033194711533

Viac informácií:

zuzana.zelinska@bv.mofa.go.jp  
culture@bv.mofa.go.jp

Späť