Zamestnanci Technickej fakulty SPU v Nitre na odbornej stáži v Budapešti

napísal (počet komentárov: 0)

V dňoch 22. a 23. mája 2018 doc. Ing. Zuzana Palková, PhD. a Ing. Marta Harničárová, PhD. z Katedry elektrotechniky, automatizácie a informatiky Technickej fakulty SPU v Nitre absolvovali odbornú stáž v spoločnosti Europa Consortium Regional Development. Súčasťou odborných aktivít  bola aj prezentácia ich skúseností na medzinárodnom workshope organizovanom v Budapešti.

Počas odbornej stáže prezentovali svoje aktivity v oblasti udržateľného rozvoja vidieka a ochrany životného prostredia, využívania obnoviteľných zdrojov energie v podmienkach poľnohospodárskej výroby ako aj projektových a vzdelávacích aktivít v oblasti obehovej ekonomiky. Počas diskusie si vymenili informácie o stave výskumu a vývoja v Podunajskej oblasti a o súčasných podmienkach prechodu na obehovú ekonomiku nielen na Slovensku ale a v Maďarsku a v Slovinsku. V rámci odborných aktivít sa zamerali na prípravu Nadnárodnej stratégie pre obehovú ekonomiku a troch Road maps. ktoré majú byť verejnosti predstavené koncom roka 2018 (Nadnárodná stratégia) a v máji 2019 (Road maps).

Počas workshopu, ktorého sa zúčastnili  okrem zástupcov partnerských organizácií (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Europa Consortium Regional Development a Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije) aj Ministerstvo poľnohospodárstva Maďarskej republiky, Združenie pre udržateľné hospodárstvo KÖVET a Nadácia pre obehovú ekonomiku. Obidve ministerstvá Maďarska a Slovinska sa zamerali na proces legislatívy okrúhleho hospodárstva vo svojich príspevkoch, zatiaľ čo ostatní účastníci zdôraznili vnímanie tejto problematiky mimovládnymi organizáciami. Počas diskusie účastníci prezentovali informáciu o príprave Nadnárodnej stratégie v rámci projektu MOVECO, jeho cezhraničných Road maps a ďalších výstupoch projektu. Každý účastník vyjadril svoj záujem o budúcu spoluprácu v oblasti obehovej ekonomiky, ekodizajnu a eko inovácií, zdieľania informácií a vytvárania tematických sietí.

Späť