Technická fakulta sa prezentuje na medzinárodnom strojárskom veľtrhu 2018

napísal (počet komentárov: 0)

Tohtoročný, v poradí už 25. medzinárodný strojársky veľtrh, privítal  22. mája 2018 svojich prvých návštevníkov. Podujatie, nad ktorým už niekoľko rokov drží záštitu Ministerstvo hospodárstva SR, patrí u nás v súčasnosti k najvýznamnejším svojho druhu. Domáci a zahraniční vystavovatelia na ňom prezentujú najnovšie stroje, zariadenia, výrobky, ale i technológie výroby.

Vlastnou expozíciou sa na podujatí predstavuje už tradične i Technická fakulta. V priestoroch pavilónu M4 poskytuje návštevníkom informácie o možnostiach štúdia na fakulte, o spolupráci s odbornou praxou pri tvorbe nových študijných programoch a možnostiach uplatnenia budúcich absolventov. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti odborných katedier si so záujmom prezrel i primátor mesta Nitra Jozef Dvonč. Sprievodnú akciu formou medzinárodnej konferencie pod názvom „Kvalita a spoľahlivosť technických systémov“ organizuje 24.  mája 2018 Katedra kvality a strojárskych technológií.

Úroveň veľtrhu podporuje niekoľko súbežných aktivít. Jednou z nich je  6. ročník prezentácie výstupov technických univerzít Slovenska - TECHFÓRUM. Technická fakulta sa  tu predstavila diaľkovo riadenou robotickou kosačkou s autonómnym režimom z dielne Katedry elektrotechniky, automatizácie a informatiky.

Prvý deň sa uskutočnilo i Valné zhromaždenie Zväzu strojárskeho priemyslu SR. Na zasadnutí Technickú fakultu, ako člena tohto zväzu, reprezentoval jej dekan  Zdenko Tkáč.

Späť