Technická fakulta otvorila 20.02.2019 svoje brány pre záujemcov o štúdium

napísal (počet komentárov: 0)

Technická fakulta otvorila 20.02.2019 svoje brány pre záujemcov o štúdium. Návštevníci získali informácie o možnostiach štúdia na fakulte, prijímacom konaní, uplatnení absolventov, študentskom živote atď.

V rámci prehliadky laboratórií a učební získali základný prehľad o vyučovacom procese z oblasti diagnostiky vozidiel, riadiacich systémov, hydraulických systémov a výrobných technológií. Zároveň navštívili laboratóriá výpočtovej techniky, dojacej techniky, potravinárskej techniky a fyzikálne laboratóriá.

Prihlášky na štúdium sa podávajú do 31.03.2019 (pre I. kolo) a do 21.06.2019 (pre II. kolo), prijímacie konanie sa uskutoční v termínoch 05. – 06. 06. 2019 (I. kolo) a 01.07.2019 (II. kolo). Viac na www.tf.uniag.sk 

Späť