Stretnutie partnerov projektu FARMER na Technickej fakulte

napísal (počet komentárov: 0)

V dňoch 28. mája až 1. júna 2018 sa v priestoroch Technickej fakulty SPU v Nitre uskutočnilo päťdňové projektové stretnutie členov riešiteľského kolektívu  projektu Fostering Internationalization in AgRicultural Engineering in Iran and Russia [FARMER]Erasmus+ Project 585596-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP. Cieľom stretnutia bolo poskytnúť partnerom z univerzít v Nemecku, Taliansku, Iráne a  Ruskej federácií komplexný pohľad na vedeckovýskumný a výchovnovzdelávací  proces na  Technickej fakulty z pohľadu kritérií ECTS a zásad definovaných v Bolonskom procese. Partneri sa zúčastnili série školiacich prednášok, ktoré po odbornej stránke zabezpečovali vybraní pedagógovia z Technickej fakulty.

Okrem návštevy Výskumného centra AGROBIOTECH a laboratórií Technickej fakulty účastníci absolvovali i prehliadku výrobných a projektových priestorov spoločnosti Muehlbauer Technologies s. r. o.

Náročný denný program organizátori v skorších večerných hodinách doplnili o prehliadku mesta Nitra, návštevu hradu a výstup na Zobor s fascinujúcim výhľadom na mesto a jeho okolie. Účastníci odchádzali zo stretnutia plní príjemných pocitov a intenzívnych dojmov z fakulty, univerzity a mesta.

Späť