SPU v Nitre si pripomenula Deň učiteľov

napísal (počet komentárov: 0)

Pri príležitosti Dňa učiteľov prijal a ocenil rektor SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. osobnosti z radov zamestnancov univerzity, ktoré sa svojou činnosťou v oblasti rozvoja, výchovno-vzdelávacieho procesu a vedeckovýskumnej činnosti zaslúžili o šírenie dobrého mena  univerzity.

Na návrh dekana TF SPU v Nitre prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD. odovzdal rektor SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. dňa 30. marca 2015 ďakovný list za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, vedeckovýskumnej činnosti,v propagácií a v šírení dobrého mena svojej fakulty a univerzity doma i v zahraničí doc. Ing. Jane Lendelovej, PhD.

Blahoželáme.

Späť