Športový deň Technickej fakulty

napísal (počet komentárov: 0)

Vedenie TF SPU v Nitre a Športová komisia pri FO OZ PŠaV TF SPU v Nitre pod záštitou dekana prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., a predsedu organizácie doc. Ing. Miroslava Žitňáka, PhD., zorganizovali i tento rok Športový deň Technickej fakulty.

V priestoroch bývalej vojenskej katedry sa 3. septembra stretlo vedenie fakulty a odborárov so zamestnancami a štvrtým ročníkom tohto podujatia zahájili nový akademický rok. V rámci športového dňa si zúčastnení zmerali sily vo futbale, v streľbe zo vzduchovky a v jazde zručnosti na traktore. Najobľúbenejšou a najmasovejšou aktivitou však bola súťaž vo varení gulášu. Pri hodnotení tejto súťaže mala porota veľmi ťažkú úlohu, keďže v nej zápolilo až desať družstiev. Po vyhlásení výsledkov v jednotlivých disciplínach sa všetci zabávali pri dobrej muzike.

Späť