SEED - Smart Entrepreneurial Education and Training in Digital farming

napísal (počet komentárov: 0)

V dňoch 28.októbra – 31. októbra 2018 sa pracovníci Technickej fakulty SPU v Nitre zúčastnili úvodného stretnutia projektu SEED - Smart Entrepreneurial Education and Training in Digital farming riešeného v rámci programu Erasmus+ KA3. Hosťujúcou organizáciou bola spoločnosť UMBRIAFLOR so sídlom v meste Foligno v regióne Umbria.

S ohľadom na aktuálny technologický vývoj si projekt SEED kladie za cieľ, prostredníctvom využívania európskeho systému zabezpečenia kvality v odbornom vzdelávaní a príprave (EQAVET) a s ohľadom na využívanie prvkov charakterizujúcich digitálne poľnohospodárstvo analyzovať existujúce študijné programy OVaP zamerané na rozvoj zručností a kompetencií (mapované podľa rámca EntreCOMP a DigCOMP) v poľnohospodárskom sektore.

Projekt SEED, počínajúc analýzou aktuálnej situácie v krajinách zapojených do partnerstva (Taliansko, Španielsko, Slovensko a Belgicko) a existujúcich kurikúl OVaP zameraných na digitálne technológie a presné poľnohospodárstvo, vypracuje spoločný vzdelávací program (úroveň EQF 5) zameraný na digitálne poľnohospodárstvo.

Systém ECVET bude použitý na definovanie, hodnotenie, uznávanie a validáciu vzdelávacích výsledkov všetkých aktivít založených na Work Based Learning (WBL), vrátane tých, ktoré sa uskutočnia počas študentských mobilít realizovaných v období riešenia projektu.

Späť