Profesorovi Ladislavovi Nozdrovickému bol udelený titul „profesor emeritus“

napísal (počet komentárov: 0)

Z rúk rektorky doc. Klaudie Halászovej si 25. februára prevzali menovací dekrét o udelení  čestného titulu „profesor emeritus“ štyria odborníci SPU v Nitre. Vedecká rada SP schválila návrhy fakúlt na udelenie čestných titulov 11. decembra 2018.

Do spoločnosti emeritných profesorov SPU v Nitre vstúpil a menovací dekrét si prevzal aj prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD., z Technickej fakulty.

Blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Späť