Pracovné stretnutie projektu FarmeR v talianskej L’Aquile

napísal (počet komentárov: 0)

V dňoch 26.11. - 30.11. 2018 sa v starobylom talianskom meste L’Aquila na Univerzite v L’Aquile,  uskutočnilo pracovné stretnutie partnerov projektu FarmeR.

Po úvodnom privítaní pani rektorkou prof. Paolou Inverardi, v priestoroch rektorátu v historickom centre mesta, účastníci pokračovali spresnením týždenného programu, ktorý v ďalších dňoch prebiehal na Fakulte priemyselného a informačného inžinierstva a ekonomiky. Riešenie projektu sa nachádza v druhom roku riešenia, takže na programe stretnutia bolo hlavne zhodnotenie činností a dosiahnutých výsledkov partnerov projektu  za uplynulé obdobie. Už v druhej fáze riešenia projektu sa začali ukazovať relevantné výsledky, ktoré boli naplánované na predchádzajúcich stretnutiach. Príprava osnov študijného programu Agromechatronika  pre ruské a iránske univerzity začína získavať tie správne obrysy. Webová stránka venovaná projektu je plne funkčná a poskytuje aktuálne informácie ako o projekte, tak aj o zúčastnených partneroch (viac na http://www.agromechatronics.net).

Druhá polovica stretnutia bola zameraná hlavne na prípravu online  kurzu Agromechatronika formou letnej školy. Kurz bude vedený  v anglickom jazyku. Naša fakulta sa podieľa na príprave časti s názvom Ekologické aspekty agrotechniky. Zodpovedným za prípravu študijnej dokumentácie a vedenie kurzu je doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. z Katedry fyziky na TF.   Do kurzu sa môžu prihlásiť aj študenti našej univerzity. Otvorenie kurzu je plánované na jún - júl 2019. Informácie o kurze budú zverejnené na webovej stránke projektu.

V závere projektového stretnutia sa účastníci venovali požiadavkám na prípravu výročných správ a potrebnej dokumentácie, ako aj stanoveniu úloh na nasledujúce riešiteľské obdobie.

doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.

Katedra konštruovania strojov, TF   

 

Tento projekt je financovaný z prostriedkov EU.
Názov projektu : Fostering Internationalization in Agricultural Engineering in Iran and Russia
Číslo projektu : 585596-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP

Späť