Oznam o výsledku volieb kandidáta na dekana TF SPU v Nitre

napísal (počet komentárov: 0)

Vo voľbách kandidáta na dekana TF SPU v Nitre, ktoré sa uskutočnili 11. 09. 2018 na zasadnutí AS TF SPU v Nitre, bol v prvom kole tajných volieb jednomyseľne zvolený za kandidáta na dekana TF SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018 - 2022 prof. Ing. Roman Gálik, PhD. Blahoželáme.

Oznam o výsledku volieb kandidáta na dekana TF

Späť