Na TF SPU v Nitre možno získať mimoriadne motivačné štipendium až vo výške 1400 €

napísal (počet komentárov: 0)

V zmysle dotácií zo štátneho rozpočtu sa jednotlivým vysokým školám poskytuje dotácia na motivačné štipendiá pre študentov v dennej forme štúdia vo vybraných študijných odboroch.

Nakoľko Technická fakulta SPU v Nitre ponúka pre uchádzačov o štúdium študijné odbory preferované trhom práce, môžu študenti, ktorí sa rozhodnú študovať  na fakulte, dostať mimoriadne motivačné štipendium. Táto dotácia je určená fakultám, ktoré pre prax pripravujú odborníkov, ktorých je na trhu práce nedostatok a ktorí majú najväčšie šance nájsť si uplatnenie po ukončení vysokoškolského štúdia. Z dostupných informácií o záujme zamestnávateľov môžeme konštatovať, že absolventi Technickej fakulty sa úž niekoľko rokov úspešne uplatňujú vo všetkých odvetviach národného hospodárstva tak doma, ako aj v zahraničí. 

Ísť späť