MendelTech International 2018

napísal (počet komentárov: 0)

Konferencia sa uskutočnila v rámci projektu financovaného z International Visegrad fund (No.21730049 Creating a platform to adress the techniques used in agriculture and economic groundwater management).

V dňoch 6. až 8. apríla 2018 sa uskutočnila konferencia MendelTech International 2018 pri príležitosti výstav TECHAGRO, Biomasa a Silva Regina zameraná na prezentáciu súčasných vedecko-výskumných a prevádzkových poznatkov z oblasti ekologicky šetrnej aplikačnej techniky v poľnohospodárstve a príbuzných odboroch a ich transfér do praxe. Konferencia sa uskutočnila na účelovom zariadení Mendelovej univerzity na zámku Křtinách. Konferencie sa zúčastnilo 68 účastníkov z krajín Česka, Slovenska, Poľska, Ukrajiny, Srbska, Bulharska a Chorvátska. Akcia sa konala pod záštitou prof. Ing. Danuši Nerudovej, Ph.D. rektorky Mendelovej univerzity v Brne. Slovensko na stretnutí a v projekte zastupoval prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD., vedúci Katedry strojov a výrobných biosystémov SPU v Nitre, ktorý zároveň vystúpil s príspevkom na tému: Vplyv technológií obrábania pôdy na zachovanie jej prirodzených vlastností.

Späť