Medzinárodná konferencia Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019

napísal (počet komentárov: 0)

Dňa 10. 09. 2019 sa v priestoroch Kongresového centra SPU v Nitre konala Medzinárodná konferencia Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019.

Bolo konštatované, že v súčasnom období je veľmi naliehavou problematikou vidieka presídľovanie ľudí pracujúcich v mestách na vidiek, pričom na vidieku sa v širšej miere objavuje aj výstavba budov malého i väčšieho priemyslu. Vzhľad a rozmiestnenie obytných a priemyselných budov spolu s technickou a zelenou infraštruktúrou sa vytvára vidiecke prostredie, ktoré ovplyvňuje sociálne aj environmentálne podmienky života.

K danej problematike zazneli na konferencii veľmi kompetentné vystúpenia zástupcov z akademického aj z podnikateľského prostredia, ako aj štátnej správy. Vystúpenia a následná panelová diskusia odborníkov bola veľmi podnetná. V závere boli vznesené spoločné námety, ktoré nevyhnutne vyžadujú aj legislatívnu úpravu.

Konferenciu na vysokej profesionálnej úrovni viedol vedúci Katedry zariadení stavieb a bezpečnosti techniky TF prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.

Konferencia Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019 sa konala pod záštitou dekana TF a bola sprievodnou akciou venovanou 50-temu výročiu založenia Technickej fakulty SPU v Nitre.

Späť