V súťaži Slovenská osobnosť roka získal ocenenie aj doktorand Technickej fakulty

napísal Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Študentská osobnosť  Slovenska v akademickom roku 2018/2019 – pod týmto názvom pripravila podujatie už pätnásty raz nezisková  organizácia Junior Chamber International- Slovakia. Organizuje ju spolu so Slovenskou rektorskou konferenciou a Slovenskou akadémiou vied ako odbornými garantmi  pod záštitou prezidentky SR. Cieľom tohto projektu je poukázať na dobré nápady a prvé úspechy študentov všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Odborná porota tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 86 nominácií v dvanástich kategóriách, medzi ktorými bol i Ing. Patrik Kósa, študent tretieho stupňa štúdia na Technickej fakulte SPU v Nitre.

Na základe výsledkov jeho doterajších vedeckých aktivít ho odborná porota ocenila v kategórií Hutníctvo, strojárstvo, energetika titulom Študentská osobnosť roka za akademický rok 2018/2019 a zároveň  zástupcovia odbornej verejnosti mu udelili špeciálnu cenu ABB (Priemysel 4. 0) za prínos pre  prax. Ing. Patrik Kósa  sa v rámci výskumu orientuje na vplyv prúdenia vzduchu na snímače využívané pri meraní koncentrácie plynov v ovzduší prostredníctvom dronov.

Vedenie Technickej fakulty blahoželá Ing. Patrikovi Kósovi k získaným oceneniam, ďakuje za reprezentáciu fakulty a do ďalšej činnosti mu želá veľa úspechov.

Späť