Významný úspech študentov Technickej fakulty

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy LF na svojom zasadnutí dňa 27. 9. 2018 udelil Prémie za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v akademickom roku 2017/2018 nasledovných študentom:

Peter Dančanin: Realizácia odvodnenia na zatrávnenom svahovitom teréne (vedúci záverečnej práce doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.)

Peter Chovanec: Návrh štvorkĺbového mechanizmu podkopovej lopaty minirýpadla (vedúci záverečnej práce doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.)

Martin Masár: Diaľkovo riadená robotická kosačka  (vedúci záverečnej práce doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.)

Srdečne blahoželáme !

Späť