Technická fakulta SPU v Nitre na Veľtrhu profesionálnej orientácie v Srbsku

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Kancelária pre mladých obce Báčsky Petrovec v spolupráci s Gymnáziom Jána Kollára v Bačskom Petrovci už šesť rokov organizuje Veľtrh profesionálnej orientácie. Prezentujú sa na ňom vysoké školy zo Srbska, v minulom roku sa do akcie zapojili i niektoré vysoké školy zo Slovenska.Na tohtoročný veľtrh organizátori pozvali i našu fakultu. Ponúkanú príležitosť sme využili a za pomoci srbských študentov študujúcich na Technickej fakulte sme sa na akcií, ktorá sa konala 19. novembra 2014,  zúčastnili s cieľom propagovať fakultu, jej študijné programy a aktivity.

Späť