Technická fakulta sa prezentovala v Mlynoch + FOTO a VIDEO

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Technická fakulta nadviazala na dobré skúsenosti  z predchádzajúcich ročníkov a organizovala DOD 29. januára v nitrianskom OC Mlyny. „Deň otvorených dverí na našej fakulte má viacročnú tradíciu. Vnímame ju ako integrálnu súčasť univerzitného života,“  povedal dekan TF prof. Zdenko Tkáč. „Štúdium na vysokej škole je prípravou na život a neexistuje lepšie osvedčenie kvality tejto prípravy, ako je dobrý štart absolventov v zamestnaní, v reálnom živote. Teší ma, že TF sa môže pochváliť vysokým percentom absolventov, ktorí sa úspešne uplatnili na trhu práce. Nie je to náhoda, ale výsledok  našej stratégie, ktorej integrálnou súčasťou je aj toto podujatie s heslom TF – dobrá voľba, keď sa snažíme získať šikovných študentov – budúcich úspešných odborníkov a reprezentantov našej fakulty a univerzity.“

Medzi prezentovanými novinkami, ktoré zaujali návštevníkov Mlynov, bol nový robot NUC – dielo Ing. Ladislava Tótha z Katedry elektrotechniky, automatizácie a informatiky, ktorý v rámci svojej dizertačnej práce vyvíja navigáciu založenú na báze spracovania obrazu. Robot možno ovládať gestami tela, rozlišuje ľudské telo. Môže byť výborným pomocníkom v poľnohospodárskych prácach, napr. pri kosení vo vysokom poraste, pohybovaní sa poľnohospodárskych  strojov medzi riadkami, postrekoch viniča, zavlažovaní a pod.  

Pozornosť vzbudil aj prístroj na vyvíjanie dymu, ktorý predstavila Katedra stavieb a využíva sa pre výučbu predmetu technika prostredia. Ako nás informovala vedúca KS doc. Ing. Jana Lendelová, PhD., určený je na analýzu kvality prostredia a úniku vzduchu, pomocou ktorého sledujú rýchlosť výmeny vzduchu v objekte, detegujú prievan alebo nedostatočné prúdenie vzduchu, čo má veľký význam pre kvalitu pracovného prostredia ľudí, ale aj v poľnohospodárstve, pre kvalitu životného prostredia zvierat, keďže emisie, škodliviny sa dostávajú aj do potravového reťazca.

V priestoroch Technickej fakulty sa  DOD bude konať 17. februára.

Na bakalárskom stupni TF ponúka šesť ŠP: technika pre biosystémy, prevádzka dopravných a manipulačných strojov, technika pre odpadové hospodárstvo, obchodovanie a podnikanie s technikou (ŠP aj v AJ), kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách, riadiace systémy vo výrobnej technike. Na inžinierskom stupni ponúka päť ŠP: technika pre biosystémy, poľnohospodárska technika, prevádzka dopravných strojov a zariadení, kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách, riadiace systémy vo výrobnej technike. Termín podania prihlášky na bakalárske štúdium na TF je do 31. marca 2016, pre júlový termín do 28. júna 2016, prijímacie pohovory sa uskutočnia 7. a 8. júna 2016, 14. júla 2016.

zdroj: www.uniag.sk

Späť