Technická fakulta rozširuje možnosti spolupráce

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Zástupcovia Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pod vedením dekana prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD. sa v dňoch 4. – 6. 2. 2015 zúčastnili na pozvanie dekana Zemědělskej fakulty Dr.h.c. prof. Ing. Miloslava Šocha, CSc. pracovnej návštevy na Jihočeskej univerzite v Českých Budějoviciach.

Obidve zúčastnené strany diskutovali o možnej spolupráci medzi fakultami, zo strany Zemědělskej fakulty hlavne s Katedrou zemědělskej, dopravnej a manipulačnej techniky. V rámci vedeckej činnosti plánujú fakulty intenzívne spolupracovať na príprave medzinárodných publikácií registrovaných v databázach SCOPUS a Web of Knowledge. Fakulty plánujú navzájom participovať aj pri organizovaní študentských a doktorandských konferencií a zároveň sa budú informovať o pripravovaných akciách, ako sú vedecké konferencie, stretnutie odborných technických pracovných skupín, výstavách a pod. Zástupcovia fakúlt budú členmi a oponentmi v komisiách pre štátne skúšky a členmi v komisiách pre odborný rast pracovníkov. 

Späť