Technická fakulta opäť na Autosalóne

vložil: František Adamovský počet komentáov: 0

Účasť na tomto ročníku nevynechala ani Technická fakulta SPU v Nitre, ktorú reprezentovalo Oddelenie dopravnej výchovy a služieb pod vedením Ing. R. Bernáta v spolupráci s Katedrou kvality a strojárskych technológií.

V úvodný deň expozíciu fakulty navštívili a zúčastnili sa na jej prezentácií aj dekan prof. Z. Tkáč a prodekan prof. V. Kročko.

Späť