Technická fakulta sa budúcim študentom predstavila v Mlynoch

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Vstupné priestory Galérie Mlyny patrili 6. februára katedrám a pracoviskám Technickej fakulty. Záujemcom o štúdium a širokej verejnosti prezentovali nielen akreditované študijné programy, ktoré na fakulte ponúkajú, ale návštevníci si mohli na „vlastnej koži“ vyskúšať aj rôzne novinky zo sveta techniky a technológií. Mnohé otázky boli smerované na prepojenie vzdelávacej činnosti s praxou, uplatnenie absolventov TF v praxi, ako aj na informácie o študentskom živote na fakulte.

V stánku Katedry elektrotechniky, automatizácie a informatiky si stredoškoláci otestovali zariadenie na meranie sily stisku, ťahu rúk a mŕtveho ťahu. Potešil ich tiež darček v podobe vyfrézovaného loga fakulty na drevenej doštičke, vyrobený „v priamom prenose“ na automatickej frézovačke, riadenej priemyselným počítačom. Novinkou bol kamerový systém nainštalovaný na automatický raziaci stroj, ktorý sníma kvalitu výstupného produktu - výliskov. Pracovníci katedry vytvorili efektívnejší systém, ktorý priamo spracováva údaje z priemyselnej kamery, čo znamená značnú úsporu nákladov.

Katedra strojov a výrobných biosystémov predstavila návštevníkom autopilota, ktorý sa montuje do kombajnov a traktorov. Katedra dopravy a manipulácie vo svojom stánku prezentovala tester batérií, ktorý slúži na diagnostiku akumulátorov priamo vo vozidle, tester kvality brzdových kvapalín, či rez prevodovky motora, ktorý je zaujímavou učebnou pomôckou.

Boroskop – zariadenie s kamerou, ktoré umožňuje „vidieť“ aj neprístupné časti vozidiel, predstavili pracovníci Katedry kvality a strojárskych technológií. Budúcich študentov zaujali tiež dotykové prístroje na meranie vibrácií, rýchlostí a otáčok, či  prístroj na meranie teplotných pásiem, ktorý hodnotí štruktúru materiálov. V stánku  Katedry fyziky si mohli vyskúšať solarimeter, ktorým sa meria intenzita slnečného žiarenia a hlukomer, o ktorý bol značný záujem.

Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky sa vo svojej výskumnej činnosti sústreďuje na kvalitu prostredia na pracoviskách, analýzu hluku, prašnosti, tepelnej záťaže na pracoviskách. Jej pracovníci sa venujú tiež spracovaniu námetov na materiály z recyklátov a hľadajú materiálové toky v takých kombináciách, v ktorých sú schopné poslúžiť aj  viackrát. Vo svojom stánku predstavili recykláty z autotextílií a nápojových obalov, ktoré sa lisujú teplom a tlakom. Výsledkom sú dosky podobné sadrokartónu. Tieto konštrukčné prvky možno využiť v agrosektore, napríklad v objektoch pre hydinu, ale aj v priemyselnej oblasti a v prevádzkach s kratšou dobou využitia. Zaujímavosťou je, že po rozobratí objektu sa opäť môžu poslať na recykláciu.

Už tradične veľkému záujmu sa tešila expozícia Oddelenia dopravnej výchovy a služieb, ktorá ponúkla novinky zo sveta automobilov a priblížila možnosti získania vodičského oprávnenia v Autoškole Akadémia.

O príjemnú atmosféru piateho ročníka Dňa otvorených dverí Technickej fakulty v Mlynoch sa postarala aj kapela Walk On, ktorej vystúpenie zaujalo malých aj veľkých návštevníkov.  

„Vďaka nadšeniu všetkých pracovníkov fakulty sa podujatie vydarilo a v priebehu celého dňa sa pri stánkoch jednotlivých pracovísk zastavilo mnoho záujemcov o štúdium. Veríme, že ich možnosti štúdia na fakulte oslovili a už teraz sa tešíme na budúcich študentov,“ uviedol prof. Ing. Roman Gálik, PhD., prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.  

FOTOGALÉRIA na tomto linku.

 

Tlačová správa -Technická fakulta sa predstavila budúcim študentom v Mlynoch

Späť