Študenti Technickej fakulty opäť úspešní

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Nadácia Claas s cieľom podporovať budúci vývoj poľnohospodárstva a poľnohospodárskej techniky udeľuje každoročne ceny International Student Prize za obhájené bakalárske práce zamerané na poľnohospodársku techniku.

Už tradične sa aj v tomto roku úspešne zapojili do podujatia i študenti Technickej fakulty SPU. Na slávnostnom ceremoniáli odovzdávania ocenení, ktorý sa uskutočnil 27. októbra 2015 v Technoparku sídla spoločnosti Claas v Harsewinkeli v Nemecku, si certifikát Nadácie Claas v roku 2015 spolu s finančnou podporou prevzali nasledovní študenti Technickej fakulty SPU: Bc. Patrik Kósa (2 000 €), Bc. Filip Štefunko (1 500 €), Bc. Marián Kišev (1 000 €). Za vzornú reprezentáciu a propagáciu fakulty v zahraničí poďakoval študentom na zasadnutí Vedeckej rady TF SPU dňa 18. novembra 2015 jej predseda a dekan fakulty  prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.


Späť