Stretnutie vedenia Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky, Technickej univerzity vo Zvolene s vedením našej fakulty

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Utorok 26.marca vedenie Technickej fakulty na čele s dekanom prof. Ing. Romanom Gálikom, PhD. privítalo vedenie Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky, Technickej univerzity vo Zvolene, na čele s dekanom doc. Ing. Pavlom Beňom, PhD.

Témou stretnutia bolo pokračovanie a rozšírenie spolupráce v oblasti vzdelávania, vedecko-výskumných procesov a v príprave vedeckých a výskumných projektov. Zároveň boli v rámci rozhovorov podané základné informácie o vnútornom živote obidvoch fakúlt.

Späť