Stretnutie s bývalými zamestnancami našej fakulty

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Vedenie Technickej fakulty v spolupráci s fakultným výborom odborovej organizácie zorganizovalo 21. marca 2019 v priestoroch zamestnaneckej jedálne ŠD A. Bernoláka stretnutie s bývalými zamestnancami. Už niekoľko rokov im týmto spôsobom prejavujú úctu a vďačnosť za prácu a aktivity, ktorými v minulosti prispeli k rozvoju fakulty.

Už tradične sa v úvode bývalým učiteľom, výskumným a technickým pracovníkom prihovoril dekan fakulty profesor Gálik. Po krátkej informácií zo života fakulty zablahoželal tým, ktorí v období od posledného stretnutia oslávili významné životné jubileá. Poďakoval za prácu odvedenú počas ich profesného života a do ďalších dní im poprial pevné zdravie a lásku a pozornosť svojich najbližších. V tichej spomienke prítomní vzdali úctu i tým, ktorí nás v predchádzajúcom roku navždy opustili. Po skončení oficiálneho programu na hostí čakalo neformálne posedenie spríjemnené i malým občerstvením.

Organizátori ďakujú všetkým, ktorí prijali ich pozvanie a tešia sa na ďalšie stretnutia počas roka.

Späť