Stretávka mechanizátorov po tridsiatich rokoch

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Osmičkové roky sa nezmazateľne zapísali aj do pamäte absolventov denného štúdia na Mechanizačnej fakulte z roku 1988. V posledný októbrový piatok sa stretli na akademickej pôde SPU, aby si opäť zaspomínali na študentské časy v meste pod Zoborom, pochválili sa
životnými úspechmi, obnovili pretrhnuté kontakty.
Stretnutie odštartovalo spoločné fotografovanie pred aulou našej alma mater. V posluchárni A-01 auditórium s aplauzom privítalo vzácnych hostí na čele s dekanom TF prof. Romanom Gálikom, ktorý v príhovore o.i. podal zaujímavé informácie zo života súčasnej Technickej fakulty. Našich bývalých učiteľov zastupovali prof. Anton Žikla, prof. Rudolf Tolnai, prof. Ján Jech, doc. Ivan Vitázek a doc. Július Balog. V prezentácii doplnenej o dobové fotografie bol urobený prierez študentskými rokmi na VŠP od imatrikulácií „zelenáčov“ v roku 1984, cez lyžiarsky výcvik v Račkovej doline, študentské letné aktivity, spoločenské akcie v ŠD Pribina až po slávnostné promócie. S nostalgiou sledovali spolužiaci aktuálne zábery na panorámu Kalvárie i vnútorné priestory bývalej posluchárne na Kalvárii, kde trávili
študentské časy. Najmä cezpoľných zaujal pohľad na moderné riešenie budovy Technickej fakulty, Výskumného centra Agrobiotech a rozrastajúceho sa areálu SPU. Prezentácia sa stretla s veľkým ohlasom a určite bola námetom na ďalšiu diskusiu. Spoločenská časť stretávky prebiehala v príjemnom prostredí Agroinštitútu v priateľskej atmosfére až do rána. Verte, bolo o čom rozprávať! Účastníci by po piatich rokoch toto úspešné stretnutie radi zopakovali. Tak teda, ad revidendum 2023!

Ing. Božena Vitázková

Späť