Rektor odovzdal menovací dekrét dekanovi fakulty

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Rektor SPU Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., odovzdal v pondelok, 2. februára 2015 na pôde Technickej fakulty SPU v Nitre menovací dekrét prof. Ing. Zdenkovi Tkáčovi, PhD., ktorý bude v rokoch 2015 až 2019 zastávať funkciu dekana fakulty druhé funkčné obdobie.

Na stretnutí, ktoré sa konalo na pôde fakulty za účasti členov akademického senátu fakulty, jej vedenia a vedúcich zamestnancov pracovísk, zaželal rektor dekanovi predovšetkým pevné zdravie, veľa elánu, osobných síl, invencie a múdrosti. Zároveň mu zaželal, aby sa mu v dnešnom turbulentnom období darilo prekonávať prekážky, napĺňať ciele a naďalej rozvíjať všetky pozitívne trendy na fakulte smerujúce k jej ďalšiemu rozvoju.

Späť