Rektor ocenil vynikajúcich pedagógov SPU

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Na návrh dekana TF SPU v Nitre prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD. odovzdal rektor SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. dňa 31. marca 2016 ďakovný list za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, vedeckovýskumnej činnosti, v propagácií a v šírení dobrého mena svojej fakulty a univerzity doma i v zahraničí doc. RNDr. Vlaste Vozárovej, PhD. Blahoželáme.

Späť