Program Erasmus+ KA204: Projekt ApiHealth: Improving the professional development opportunities in the Apitherapy sector in terms of health

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Zámerom projektu Apihealth je navrhnúť vzdelávacie osnovy, založené na apiterapii a včelích produktoch a vytvoriť úplne aktualizované vzdelávacie materiály, zamerané na využívanie včelích produktov v alternatívnej medicíne a následne umožniť zvyšovať príjmy včelárov prostredníctvom využitia včelích výrobkov v alternatívnej medicíne.

Hlavné ciele projektu APIHEALTH sú:

 • Návrh vzdelávacích osnov, založené na apiterapii a včelích produktoch a vytvorenie úplne aktualizovaných vzdelávacích materiálov o využití včelích produktov v alternatívnej medicíne;
 • Vytvorenie e-Learningovej platformy ApiHealth
 • Podpora vzdelávania profesionálov v záujme rozvoja aktívneho občianstva, zamestnateľnosti a vytvárania nových podnikateľských aktivít (vrátane sociálneho podnikania), podporovať budúce vzdelávacie a kariérne možnosti pre jednotlivcov v súlade s ich osobným a profesionálnym rozvojom;
 • Aktualizovať a zlepšovať vedomosti trénerov a podporovať súvisiace profesijné skupiny a environmentálne inštitúcie a školiace strediská v rámci vzdelávania, týkajúceho sa včelích produktov a využívania alternatívnej medicíny.
 • Vytvorenie siete zainteresovaných strán na miestnej a regionálnej úrovni
 • Zvýšenie príjmov včelárov prostredníctvom využívania včelích produktov v alternatívnej medicíne.

Trvanie: 1. november 2018 - 31. október 2020

Koordinátor: Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Partneri:

 • Infocenter (BG)
 • Canakkale Onsekiz Mart Universitesi (TR)
 • Stowarzyszenie ARID (PL)
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SK)
 • Asociación para el desarrollo rural de la campi?a de Jerez (ES)
 • CPIP-Comunitatea Pentru Invatarea Permanenta (RO)

 

Späť