Udelenie ďakovného listu

vložil: František Adamovský počet komentáov: 0

Na návrh dekana Technickej fakulty prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD. odovzdal Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, rektor SPU v Nitre, dňa 31. marca 2014 ďakovný list za dlhoročnú prácu a dosiahnuté výsledky  pedagógovi Ing. Jánovi Žitňanskému, PhD. Blahoželáme.

Späť