Oznam o výsledku volieb kandidáta na dekana TF SPU v Nitre

vložil: František Adamovský počet komentáov: 0

Vo voľbách, ktoré sa uskutočnili 17. 10. 2014 bol celkovým počtom 15 hlasov z 15 členov AS TF zvolený za kandidáta na dekana TF SPU v Nitre na funkčné obdobie od 1.2.2015 do 31.1.2019 prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.Blahoželáme.

Celé znenie dokumentu...

Späť